Laaksolahden Marttojen vapaaehtoistyö

Martat tekevät vapaaehtoistyötä monenlaisten hyvien asioiden puolesta. Samalla kaikki työ, jota oman yhdistyksen eteen tehdään, on sekin vapaaehtoistyötä yhteisen toiminnan toteuttamiseksi ja onnistumiseksi. Teemme myös aktiivista yhteistyötä Espoon alueen marttayhdistysten sekä oman kotiseutumme muiden yhdistysten ja toimijoiden kanssa. Yhdistyksen tukemista kohteista päättää yhdistyksen hallitus. 

Marttayhdistykset ovat voittoa tavoittelemattomia ja aatteellisesti sitoutumattomia kansalaisyhteiskunnan toimijoita, joiden toiminta perustuu jäsenten tekemään vapaaehtoistyöhön. Tavoitteemme on tehdä ja viihtyä yhdessä, oppia uusia taitoja, edistää toimivaa ja kestävää arkea, mahdollistaa ylisukupolvinen kohtaaminen ja siirtää perinnetietoa. 

Esimerkkejä mitä teemme

 • Tuemme Ukrainasta paenneita erilaisin lahjoituksin.
 • Neulomme muistisairaille unileluja ja virikeleluja sekä vastasyntyneille vauvanpipoja Espoon sairaalalle Jorviin.
 • Neulomme villasukkia asunnottomille. 
 • Edistämme nuorten neulontataitoja pitämällä kaikille avointa, maksutonta kässäpajaa Laaksolahden kirjastolla. Työpaja järjestetään yhteistyössä Mannerheimin lastensuojeluliiton Laaksolahden yhdistyksen ja kirjaston kanssa.
 • Tuemme seurakuntaa heidän tapahtumiensa tarjoilun järjestämisessä. Tämä on vuokranmaksumme kokoontumistiloista.
 • Olemme mukana Espoon alueen marttayhdistysten yhteistyössä toteutettavissa hankkeissa.
 • Olemme mukana Marttaliiton valtakunnallisissa kampanjoissa.
 • Olemme mukana Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) Espoon muonitusringissä.
 • Koulutamme 72 h -varautumistaitoja.
 • Kannustamme Jupperin, Lähderannan ja Viherkallion koulujen kädentaidoista innostuneita 6.-luokkaisia kevätjuhlastipendein.
 • Tuemme kotiseutuamme lahjoittamalla osan joulumyyjäistemme tuotosta kotiseutumme vähävaraisille lapsiperheille. Paikallisen seurakunnan diakoniatyö valitsee kohteet ja vie avun perille

Uudenmaan Marttojen ja Marttaliiton ohjaama vapaaehtoistyö

Martoissa on mahdollista toimia monenlaisessa vapaaehtoistoiminnassa, jossa sinulla on mahdollisuus oppia, jakaa osaamistasi ja kokemuksiasi toisten marttojen kanssa. Piiri ja liitto tukevat vapaaehtoisia järjestämällä koulutuksia ja jakamalla materiaalia toiminnan tueksi. Jos joku näistä tehtävistä kiinnostaa, ole yhteydessä yhdistyksemme puheenjohtajaan. On vain hyvä, jos yhdistyksessämme on useampia vapaaehtoismarttoja!

Ruokamartta

Ruokamartta on innostunut ruokaihminen. Ruokamartta saa koulutuksen ja voi pitää ruokakursseja ja luentoja toisille martoille, omalle ja lähiseudun yhdistyksille. Ruokamartta voi järjestää tilaisuuksia esimerkiksi muiden vapaaehtoismarttojen kanssa. 

Laaksolahden Marttojen ruokamarttoja: Tarja Kujala, Sari Mustakallio, Virpi Korpelainen ja Elina Nykänen

Puutarhamartta 

Puutarhamartat ovat kiinnostuneita kasveista ja puutarhasta. He harrastavat hyöty- ja koristekasveja ja järjestävät puutarha-aiheisia tilaisuuksia ja retkiä yhdistyksille. Liitto ja piirit tukevat puutarhamarttoja kouluttamalla ja tuottamalla aineistoa.

Laaksolahden Marttojen puutarhamarttoja: Leena Haavisto, Nina Lemström-Lampio

Kässämartta

Martat harrastavat monenlaisia kädentaitoja ja tekevät käsitöitä. Kädentaidot ja itsetekeminen on yksi toimintamuoto, johon innostamme kaikkia. Jos erilaiset käsityöt ovat sinun juttusi, kässämarttailu on oiva tapa tehdä yhdessä ja oppia. Oman yhdistyksen kässäkerhon lisäksi piiri järjestää avoimia kässäkahviloita.

Laaksolahden Marttojen kässämarttoja: Sinikka Valkonen, Eila Toiviainen, Ritva Nordström

Vertaismartta

Vertaismartta on viestinviejä ja yhteyshenkilö piirin ja yhdistysten välillä. Hän Ideoi, innostaa ja kannustaa sekä ohjaa hänelle piiristä nimettyjä yhdistyksiä. Hän antaa käytännön läheistä ja vertaisuuteen perustuvaa yhdistystoiminnan neuvontaa, joka vahvistaa yhdistysosaamista.

Laaksolahden Marttojen vertaismarttoja: Tarja Kujala, Riikka Vacker

Kansainvälinen martta (kv-martta)

Kansainväliset martat eli kv-martat ovat kiinnostuneita eri maiden kulttuureista, kotoutumisesta ja Marttojen kehitysyhteistyöstä. Kv-martat toimivat sekä marttojen kansainvälisen kehitysyhteistyön viestinviejinä, että paikallisen monikulttuurisen yhteistyön vapaaehtoisina. Hän kertoo yhdistysten jäsenille ajankohtaista tietoa Marttojen monikulttuurisuustyöstä kotimaassa ja ulkomailla. 

Laaksolahden Marttojen kv-marttoja: - (ei ole tällä hetkellä)