Uudenmaan Marttojen ohjaama vapaaehtoistyö

Martoissa on mahdollista toimia monenlaisessa vapaaehtoistoiminnassa, jossa sinulla on mahdollisuus jakaa osaamistasi ja kokemuksiasi toisten marttojen kanssa tai ilahduttaa muita lähimmäisiä. Liitto ja piiri tukevat vapaaehtoisia järjestämällä koulutuksia ja jakamalla materiaalia toiminnan tueksi. Jos joku näistä tehtävistä kiinnostaa, ole yhteydessä yhdistyksemme puheenjohtajaan. 

Ruokamartta

Ruokamartta on innostunut ruokaihminen. Ruokamartta saa koulutuksen ja voi pitää ruokakursseja ja luentoja toisille martoille, omalle ja lähiseudun yhdistyksille. Ruokamartta voi järjestää tilaisuuksia esimerksiksi muiden vapaaehtoismarttojen kanssa. Hän voi myös toimia apuohjaajana piirin ruokakursilla. 

Laaksolahden Marttojen ruokamarttoja: Tarja Kujala, Sari Mustakallio, Virpi Korpelainen

Puutarhamartta 

Oletko kiinnostunut kasvien ja puutarhan hoidosta? Puutarhamartat harrastavat hyöty- ja koristekasveja ja järjestävät puutarha-aiheisia tilaisuuksia ja retkiä yhdistyksille. Liitto ja piirit tukevat puutarhamarttoja kouluttamalla ja tuottamalla aineistoa.

Laaksolahden Marttojen puutarhamarttoja: Leena Haavisto, Nina Lemström-Lampio

Vertaismartta

Vertaismartta on viestinviejä ja yhteyshenkilö piirin ja yhdistysten välillä. Hän Ideoi, innostaa ja kannustaa sekä ohjaa hänelle piiristä nimettyjä yhdistyksiä. Hän antaa käytännön läheistä ja vertaisuuteen perustuvaa yhdistystoiminnan neuvontaa, joka vahvistaa yhdistysosaamista.

Laaksolahden Marttojen vertaismarttoja: Tarja Kujala, Riikka Vacker

Kässämartta

Martat harrastavat monenlaisia kädentaitoja ja tekevät käsitöitä. Kädentaidot ja itsetekeminen on yksi toimintamuoto, johon innostamme kaikkia. Jos erilaiset käsityöt ovat sinun juttusi, kässämarttailu on oiva tapa tehdä yhdessä ja oppia. Oman yhdistyksen kässäkerhon lisäksi piiri järjestää avoimia kässäkahviloita.

Laaksolahden Marttojen kässämarttoja: Sinikka Valkonen, Ritva Nordström

Kansainvälinen martta (kv-martta)

Kansainväliset martat ovat kiinnostuneita kulttuureista, kotoutumisesta ja Marttojen kehitysyhteistyöstä. Kansainvälinen martta ottaa selvää, mitä Marttojen hankkeissa on meneillään. Hän kertoo oman ja muitten yhdistysten jäsenille ajankohtaista tietoa työstämme Kamerunissa, Etiopiassa ja Malawissa.

Laaksolahden Marttojen kv-marttoja: -

Mediamartta

Mediamartat toimivat aktiivisesti oman marttapiirin yhdistysten tukena martat.fi:hin liittyvissä asioissa. Yhdistyksissä toimivat martat.fi -nettisivujen päivittäjät ja yhdistyksen sometilien ylläpitäjät saavat heiltä tukea ja neuvoja yhdistyssivujen ylläpitoon.

Laaksolahden Marttojen mediamarttoja: -

Laaksolahden Marttojen vapaaehtoistyö

Martat tekevät vapaaehtoistyötä monenlaisten hyvien asioiden puolesta. Lisäksi kaikki työ, jota oman yhdistyksen eteen tehdään, on sekin vapaaehtoistyötä. Teemme myös yhteistyötä Espoon alueen marttayhdistysten sekä muiden yhdistysten ja toimijoiden kanssa. 

Yhdistyksen tukemista kohteista päättää yhdistyksen hallitus.  

Esimerkkejä mitä teemme

  • Neulomme vastasyntyneille vauvanpipoja Espoon sairaalalle Jorviin.
  • Edistämme nuorten neulontataitoja pitämällä kaikille avointa, maksutonta kässäpajaa Laaksolahden kirjastolla. Työpaja järjestetään yhteistyössä Mannerheimin lastensuojeluliiton Laaksolahden yhdistyksen ja kirjaston kanssa.
  • Pidämme kerran kuussa Elämäntalo Aarian asukkaille virkistystuokion erilaisin teemoin.
  • Tuemme seurakuntaa heidän tapahtumiensa tarjoilun järjestämisessä. Tämä on vuokranmaksumme kokoontumistiloista.
  • Olemme mukana Espoon alueen marttayhdistysten yhteistyössä toteutettavissa hankkeissa.
  • Olemme mukana Marttaliiton valtakunnallisissa kampanjoissa.
  • Olemme mukana Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) Espoon muonitusringissä.
  • Koulutamme 72 h -varautumistaitoja.
  • Kannustamme Jupperin, Lähderannan ja Viherkallion koulujen kädentaidoista innostuneita 6.-luokkaisia kevätjuhlastipendein.
  • Tuemme kotiseutuamme lahjoittamalla osan joulumyyjäistemme tuotosta hyvään tarkoitukseen. Vuonna 2019 kohteena oli vähävaraisten perheiden lasten harrastustoiminta. Paikallisen seurakunnan diakoniatyö valitsee kohteet ja vie avun perille